11.11.2008 III Jornada Llengua i Immigració. Acolliment lingüístic: una perspectiva europea


Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat
Dates: 11 de novembre de 2008

Més informació: http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Acolliment/arxius/ProgramaIII_bcn_2008.pdf