1 de desembre de 2008 IX Jornades Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona

Educació, interculturalitat i cohesió social
Dates: 1 i 2 de desembre de 2008
Ornanitza: Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona
Informació: www.bcn.es/imeb/pec/catala/09_jornades/index.htm