3 de desembre de 2008 Jornada de celebració del 25è Aniversari de la Revista de Llengua i Dret

Data: dimecres 3 de desembre de 2008, de 9 a 14 h
Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya. C. de Girona, 20 Barcelona
Més informació: www.eapc.cat/documents/2008/25RLD/Programa_25RLD.pdf
És imprescindible confirmar l'assistència a publicacions.eapc@gencat.cat o al telèfon 93 567 23 87