12 de desembre de 2008 Jornada sobre la lectura en línia

Data: 12 de desembre de 2008
Lloc: Universitat Pompeu Fabra, La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona
Ornaitza: UPF