26 de gener de 2009 Comunicació multilingüe a Europa: reptes actuals i respostes de la recerca

Data: 26 de gener de 2009
Lloc: Casa Convalescència. Barcelona
Organitza: Consori DYLAN i Servei de Llengües de la UAB
Més informació: s.llengues.info@uab.cat