12 de novembre de 2009 IV Seminari de Terminologia de la SCATERM, dedicat a l’ortotipografia del llenguatge científic i tècnic

Data: 12 de novembre de 2009
Lloc: Institut d'Estudis Catalans
Organitza: SCATERM
Més informació