Novembre de 2009 Màster en Formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (E/LE). Modalitat semipresencial

Data: novembre de 2009

Organitza: Universitat de Barcelona. Institut de Formació Continuada

Més informació