25 de gener de 2009 Els amazics avui, la cultura berber

Data: 25 de gener de 2009

Lloc: Col·legi de Llicenciats de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Més informació