Abril 2010 I Concurs literari de ressenyes de pel·lícules i llibres: La informació i la documentació en el món literari i cinematogràfic

Termini de presentació d’originals: 12 d’abril de 2010, a les 19 h.

Organitza: Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

Més informació