9 de juliol de 2010 II International workshop on Forensic Linguistics/Language and the Law: present dimensions and new perspectives and challenges

Data: 9 de juliol de 2010
Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Comunicació - Auditorium
Organitza:IULA
Més informació