11-13 de novembre de 2011 XI Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari

Data:  11-13 de novembre de 2011

Lloc: Mequinensa (Baix Cinca)

Organitza: Universitat de València. Servei de Política Lingüística i Xarxa Vives d'Universitats

Més informació