25-26 d'octubre de 2012 Jornades de Ciència i Terminologia (Nous reptes en el marc europeu d'educació superior) I. La divulgació de la terminologia científica i tècnica

Data: 25-26 d'octubre de 2012

Lloc: Campus de la Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma

Organitza: Institut d'Estudis Catalans Palma i Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears

Més informació