10-11 de desembre de 2012 Seminari Internacional La llengua parlada en un context multimodal. Descripció, aprenentatge, traducció

Data:10-11 de desembre de 2012

Lloc: Universitat Pompeu Fabra

Organitza: Escola Internacional de Doctorat (EDI); Grup de Universitat Pompeu Fabra

Més informació