8 de març de 2013 Jornada «Llengua, immigració i salut: comunicació assistencial amb la població immigrant»

Data: 8 de març de 2013

Lloc: Universitat de Girona. Facultat de Lletres i Facultat d'Infermeria.

Organitza: Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades [GELA]  

Més informació