23-25 de maig de 2013 VIè Col·loqui Internacional sobre la Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat

Data: 23-25 de maig de 2013

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Organitza: Universitat Pompeu Fabra

Més informació