Fins al 2 de desembre de 2013 20a Convocatòria del Premi Torrens-Ibern

Data: fins al 2 de desembre de 2013

Organitza: Institut d'Estudis Catalans i Fundació Torrens-Ibern 

Més informació