16 d’abril de 2015 XII Jornada de la SCATERM: «Presència del català en l’espai cientificotècnic. Quina terminologia tenim, sense textos especialitzats?

Data: 16 d’abril de 2015

Lloc: Institut d'Estudis Catalans

Organitza: SCATERM

Més informació