31 d’octubre de 2016 Premi Ramon Amigó d'onomàstica catalana

Data: 31 d’octubre de 2016

Organitza: Fundació Universitat Rovira i Virgili

Més informació